6.3 Tilldela en tjänst (HTTP, FTP,...) till en dator

Inledning

Med Thomson Gateway kan du använda en Internet-anslutning för flera datorer. Det innebär att alla dina datorer delar på en offentlig IP-adress, som om bara en dator är ansluten till världen utanför.

Problem

När Thomson Gateway tar emot ett inkommande meddelande måste Thomson Gateway bestämma vilken dator som meddelandet ska skickas till.

Om det inkommande meddelandet är ett svar på ett utgående meddelande som härstammar från någon av dina datorer, skickas det inkommande meddelandet till den datorn.

Om du kör en server eller ett program som fungerar som en server (till exempel en http-server, Internet-spel), och det ursprungliga meddelandet kommer från Internet, måste Thomson Gateway bestämma vilken dator som det inkommande meddelandet ska vidarebefordras till.

Lösning

Du undviker det här problemet genom att:

<

Aktivera UPnP.

<

Tilldela ett spel eller ett program till en lokal nätverksenhet.

UPnP

UPnP är en teknik som möjliggör sömlös drift av en mängd olika spel och meddelandeprogram. Datorn använder UPnP för att meddela Thomson Gateway vilka tjänster som körs på datorn.

Mer information om UpnP finns i Universal Plug and Play.

Tilldela ett spel eller ett program till en lokal nätverksenhet

Om du tilldelar ett spel eller ett program till en lokal nätverksenhet, ska du ange för Thomson Gateway att mottagna förfrågningar för ett visst spel eller program ska vidarebefordras till en viss dator.

Gör så här:

1

Bläddra till Webbgränssnitt för Thomson Gateway.

2

Klicka på Dela program och spel på menyn Verktygslåda.

3

Klicka på Tilldela ett spel eller program till ett lokalt nätverk i listan Välj en uppgift.

4

Klicka i listan Spel eller program på den tjänst som du vill köra på datorn. Till exempel HTTP-server (World Wide Web).

Om tjänsten inte finns i listan klickar du på Skapa ett nytt spel eller program i listan Välj en uppgift. Om du vill ha mer information klickar du på Hjälp i Webbgränssnitt för Thomson Gateway.

5

Välj i listan Enhet den dator som du vill tilldela tjänsten till. Datorn visas med sitt datornamn.

6

Alla inkommande förfrågningar för den valda tjänsten dirigeras nu till den valda enheten. Thomson Gateway konfigurerar också Thomson Gateway-brandväggen så att tjänsten tillåts.